Årsta

Allmänna köpvillkor

Senast uppdaterad: 27 augusti 2022

Läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Betalning

Alla beställningar via Umami Sushi i Årsta är bindande. Umami Sushi i Årsta tar emot betalning genom Umami Sushi i Årsta hemsidan genom Nets Easy. Betalning ska ske i svenska kronor.

Alla priser på Umami Sushi i Årsta är inklusive moms om inget annat anges. Momsen på livsmedel är 12% vid avhämtning och utkörning och i övrigt är momsen 25%. Kvitto och momsspecifikation erhålls automatiskt och sänds därefter till kundens angivna mailadress.

Om kunden väljer att betala genom faktura från Nets Easy har Umami Sushi i Årsta rätt att debitera en faktureringsavgift till kunden. Faktureringsavgiften framgår i matbeställningens sammanfattningssida som du finner i samband med att du fyller i din betalinformation.

Ångerrätt

Försäljningen av mat via Umami Sushi i Årsta omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

Bekräftelse

Dessa är villkoren som styr användningen av denna tjänst och avtalet som gäller mellan dig och företaget. Dessa villkor anger rättigheterna och skyldigheterna för alla användare angående användningen av tjänsten.

Din åtkomst till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor kan du inte komma åt tjänsten.

Du intygar att du är över 18 år. Företaget tillåter inte att personer under 18 år använder tjänsten.

Din åtkomst till och användning av tjänsten är också villkorad av att du accepterar och följer företagets integritetspolicy. Vår sekretesspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din personliga information när du använder applikationen eller webbplatsen och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår integritetspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

Tvistlösning

Om du har någon oro eller tvist om tjänsten, samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

Avskiljbarhet och Avsägelse Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara omöjlig att verkställa eller ogiltig, kommer en sådan bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen för en sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta med full kraft och effekt.

Ändringar av dessa villkor

Umami Sushi i Årsta har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Umami Sushi i Årsta informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Informationen lämnas på webbplatsen. Genom att fortsätta att nyttja Umami Sushi i Årsta webbtjänst efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss:

Via mejl: arsta@umamisushi.se

Umami Sushi i Årsta ägs av LJ Sushi & Café AB med org. nummer 5590093034. Umami Sushi i Årsta håller till på Johanneshovsvägen 155, 120 50 Årsta